[100% OFF] Kurumsal Girişimcilik Eğitimi

Deal Score0
Deal Score0

What you Will learn ?

  • Kurumsal Girişimcilik Eğitimi

Course Description

Ülke ekonomilerine mikro ve makro düzeyde önemli bir katma değer sağlayan kurumların girişimci karakteristikleri üzerine, rekabetin daha yoğun ve şiddetli yaşandığı gelişmiş batı ekonomilerinde yapılan bilimsel çalışmalarda ciddi bir artış gözlemlenmesine karşın, bu kavram Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yeteri kadar bilinmemekte ve dolayısıyla tartışılmamaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren, kamu ve özel sektör yöneticileri ile işletme yönetimi alanında çalışmalarını sürdüren araştırmacılara, kurumsal girişimcilik

kavramının ortaya çıkış ve gelişim sürecinin bileşenleriyle birlikte sunulması ve böylelikle bu önemli konuda bir farkındalık yaratılma düşüncesi, bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, söz konusu çalışmada, kurumsal girişimciliğin kavramsal gelişimi oldukça geniş bir yazın taraması ile aktarılarak akabinde boyutları üzerinde tartışılmıştır. Çalışma, uygulamacı ve araştırmacılara gelecekteki benzer çalışmalara kaynak teşkil etmesi açısından öneriler sunularak sonuçlandırılmıştır.

2000’li yılların başarılı işletmeleri, hızla artan küresel rekabet ortamına uyum sağlamak için öncelikle kurumsal kimliklerini kazanmakta devamında ise, girişimci hamleler ile süratle değişen pazar koşulları karşısında rekabet avantajı elde etmeye ve bu avantajlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar. Özellikle, kurumsal işletmelerin rekabet çevrelerindeki fırsatları değerlendirmek üzere girişimci bir kimlik kazanmasının altındaki temellerin araştırılması, son dönemdeki yönetim bilimleri alanında değer kazanan bir araştırma ve çalışma konusu olmaya başlamıştır. Fırsatları değere çevirebilen bu örgütsel davranış biçimi, uluslararası yazında “Corporate Entrepreneurship” olarak genel kabul görmekte ve bu konu üzerine yapılan bilimsel çalışmaların sayısı her geçen gün daha da artmaktadır

Course Requirements

  • Yok

Coupon Code : 6692A7EFB5AB8083C788

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Logo
Enable registration in settings - general